Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Informācijas sistēmas centralizācijas vai decentralizācijas nepieciešamības novērtēšanas kritēriju noteikšana
Nosaukums angļu valodā Identification of Evaluation Criteria for Centralization or Decentralization of Information Systems
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts informācijas sistēmu pārvaldes pieejas centralizācijas un decentralizācijas izpētei un tādas metodes izstrādāšanai, kāda ļauj ar kritēriju palīdzību novērtēt informācijas sistēmu ar mērķi noteikt labāko pārvaldības metodi. Darba gaitā tika izskatītas eksistējošas metodes, kas paredzētas IS daudzpusējai novērtēšanai. Kā arī tika izpētītas informācijas sistēmu pārvaldes pieejas centralizētas un decentralizētas informācijas sistēmas gadījumos un definētas centralizētas un decentralizētas pieejas būtība, apskatīti katras pieejas izmantošanas īpatnības, plusi un mīnusi. Praktiskās daļas ietvaros tika veikta ar IS centralizāciju vai decentralizāciju saistītu novērtēšanas kritēriju atlase, kā pamatu izmantojot CISE novērtēšanas metodi. Atlasīti kritēriji tika izanalizēti un ar eksperta palīdzību tika noteikti svarīgākie no tiem. Pamatojoties uz veikto atlasi un prioritizāciju, tika izveidota metode IS pārvaldes pieejas novērtēšanai. Izstrādātas metodes kritēriji tika izmantoti, lai novērtētu eksistējošu centralizētu Siebel CRM sistēmu. Analizējot abu darba daļu ietvaros iegūtos datus, tika noteikti izstrādātas metodes iespējamie pielietojumi. Izstrādātās metodes attīstība var būt turpināta, izpētot to pielietojumu vairāk IS novērtēšanai. Darba apjoms - 83 lpp., 14 tabulas, 13 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi informācijas sistēma, CISE, kritēriji, novērtēšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā information system, CISE, criteria, evaluation model
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 09:36:29