Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Informācijas sistēmas centralizācijas vai decentralizācijas nepieciešamības novērtēšanas kritēriju noteikšana
Title in English Identification of Evaluation Criteria for Centralization or Decentralization of Information Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Reviewer Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Abstract Maģistra darbs ir veltīts informācijas sistēmu pārvaldes pieejas centralizācijas un decentralizācijas izpētei un tādas metodes izstrādāšanai, kāda ļauj ar kritēriju palīdzību novērtēt informācijas sistēmu ar mērķi noteikt labāko pārvaldības metodi. Darba gaitā tika izskatītas eksistējošas metodes, kas paredzētas IS daudzpusējai novērtēšanai. Kā arī tika izpētītas informācijas sistēmu pārvaldes pieejas centralizētas un decentralizētas informācijas sistēmas gadījumos un definētas centralizētas un decentralizētas pieejas būtība, apskatīti katras pieejas izmantošanas īpatnības, plusi un mīnusi. Praktiskās daļas ietvaros tika veikta ar IS centralizāciju vai decentralizāciju saistītu novērtēšanas kritēriju atlase, kā pamatu izmantojot CISE novērtēšanas metodi. Atlasīti kritēriji tika izanalizēti un ar eksperta palīdzību tika noteikti svarīgākie no tiem. Pamatojoties uz veikto atlasi un prioritizāciju, tika izveidota metode IS pārvaldes pieejas novērtēšanai. Izstrādātas metodes kritēriji tika izmantoti, lai novērtētu eksistējošu centralizētu Siebel CRM sistēmu. Analizējot abu darba daļu ietvaros iegūtos datus, tika noteikti izstrādātas metodes iespējamie pielietojumi. Izstrādātās metodes attīstība var būt turpināta, izpētot to pielietojumu vairāk IS novērtēšanai. Darba apjoms - 83 lpp., 14 tabulas, 13 attēli un 2 pielikumi.
Keywords informācijas sistēma, CISE, kritēriji, novērtēšanas modelis
Keywords in English information system, CISE, criteria, evaluation model
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 09:36:29