Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Nemateriālo aktīvu ietekme uz Ķīnas uzņēmumu finanšu rezultātiem
Nosaukums angļu valodā The impact of intangible assets on financial performance of Chinese companies
Autors Xiangxiang Xiao
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jūlija Bistrova
Anotācija ANOTĀCIJA 21. gadsimtā Ķīnas ekonomika demonstrē strauju attīstīu. Šobrīd sabiedrība kļuvusi par tā sauktu "zināšanu" sabiedrību. Uzņēmuma nemateriālie ieguldījumi dažkārt tiek uzskatīti par intelektuālo kapitālu, tiem ir svarīga loma uzņēmuma attīstībā. Šī Maģistra darba tēma ir “Nemateriālo aktīvu ietekme uz Ķīnas uzņēmumu finanšu rezultātiem|”. Darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Beigās autors izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus. Darba apjoms ir 90 lappuses, darbs satur 20 attēlus, 14 tabulas, 6 pielikumus. Analītiskajā daļā tika sniegtas teorētiskās atziņas, izmantojot zinātnisko literatūru, kā arī ir apkopoti pētījumi par maģistra darba tēmu. Tika veikta Ķīnas finanšu tirgus analīze, kā arī tika analizēta situācija ar nemateriāliem aktīviem uzņēmumos. Teorētiskajā daļā autors demonstrē galvenās pieejas, kas var novērtēt nemateriālo aktīvu ietekmi uz uzņēmumu finanšu rādītājiem. Autors parāda arī uzņēmuma nemateriālo aktīvu novērtēšanu saskaņā ar Ķīnas grāmatvedības standartiem. Zinātniskajā un praktiskajā daļā tika vērtēta nemateriālo aktīvu ietekme uz uzņēmuma finanšu rezultātiem. Aprēķini tika veikti, izmantojot korelācijas un regressijas analīzi. Lai novērtētu nemateriālo aktīvu līmeni dažādos sektoros, tika pielietota salidzinoša analīze. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem. Turklāt, ir izvirzīti daži priekšlikumi no makroekonomikas un mikroekonomikas dimensijas.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: nemateriālie aktīvi, materiālie aktīvi, finanšu rādītāji, Ķīnas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: Intangible assets, Tangible assets, Financial performance, Chinese companies
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2017 20:25:20