Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Nemateriālo aktīvu ietekme uz Ķīnas uzņēmumu finanšu rezultātiem
Title in English The impact of intangible assets on financial performance of Chinese companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Jūlija Bistrova
Abstract ANOTĀCIJA 21. gadsimtā Ķīnas ekonomika demonstrē strauju attīstīu. Šobrīd sabiedrība kļuvusi par tā sauktu "zināšanu" sabiedrību. Uzņēmuma nemateriālie ieguldījumi dažkārt tiek uzskatīti par intelektuālo kapitālu, tiem ir svarīga loma uzņēmuma attīstībā. Šī Maģistra darba tēma ir “Nemateriālo aktīvu ietekme uz Ķīnas uzņēmumu finanšu rezultātiem|”. Darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Beigās autors izdara secinājumus un sniedz priekšlikumus. Darba apjoms ir 90 lappuses, darbs satur 20 attēlus, 14 tabulas, 6 pielikumus. Analītiskajā daļā tika sniegtas teorētiskās atziņas, izmantojot zinātnisko literatūru, kā arī ir apkopoti pētījumi par maģistra darba tēmu. Tika veikta Ķīnas finanšu tirgus analīze, kā arī tika analizēta situācija ar nemateriāliem aktīviem uzņēmumos. Teorētiskajā daļā autors demonstrē galvenās pieejas, kas var novērtēt nemateriālo aktīvu ietekmi uz uzņēmumu finanšu rādītājiem. Autors parāda arī uzņēmuma nemateriālo aktīvu novērtēšanu saskaņā ar Ķīnas grāmatvedības standartiem. Zinātniskajā un praktiskajā daļā tika vērtēta nemateriālo aktīvu ietekme uz uzņēmuma finanšu rezultātiem. Aprēķini tika veikti, izmantojot korelācijas un regressijas analīzi. Lai novērtētu nemateriālo aktīvu līmeni dažādos sektoros, tika pielietota salidzinoša analīze. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem. Turklāt, ir izvirzīti daži priekšlikumi no makroekonomikas un mikroekonomikas dimensijas.
Keywords Atslēgas vārdi: nemateriālie aktīvi, materiālie aktīvi, finanšu rādītāji, Ķīnas uzņēmumi
Keywords in English Key words: Intangible assets, Tangible assets, Financial performance, Chinese companies
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2017 20:25:20