Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Manufacturing Enterprise Performance Process Improvement
Autors Aleksandra Šutova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Laila Eliņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana". Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analitiskā, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 31 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu, 1 angļu, 7 un krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir apzināt esošās problēmas uzņēmumā, kas ir saistītas ar procesu organizēšanu, un piedāvāt to risināšanu. Analītiskās daļas ietvaros darba autore raksturoja uzņēmuma darbības rādītājus, veica stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi un apkopoja uzņēmuma izvirzītas problēmas. Pētījumu daļā darba autore sniedza funkcionālās vērtības analīzes (FVA) aprakstu. Raksturoja uzņēmuma darbības procesu - ražošanas plānošanu un izanalizēja tās funkcijas ar FVA. Diplomprojekta aprēķinu daļā darba autore raksturoja uzņēmuma darbības procesus - ražošanas plānošanu, tehnoloģiskus procesus un mārketinga funkcijas uzņēmumā. Veica izmaiņas darbības procesos un pierādīja problēmu risināšanu ar ekonomiskajiem aprēķiniem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Uzņēmuma peļna strauji samazinājās 2016. gadā. Šobrīd uzņēmumā pastāv problēmas ar esošo vadības struktūru un uzņēmuma darbības procesiem. Ražošanas plānošanas process tiek veikts ilgi un kavē visus pārējus uzņēmuma darbības procesus. Uzņēmuma tehnoloģiskos procesos nav uzstadītas laika normas. Uzņēmums nenodarbojas ar savu mārketinga paaugstināšanu. Pēc autores domām, labākais veids, kā pilnveidot darbības procesus uzņēmumā, ir nodaļas funkciju efektīva organizēšana. To var realizēt ar pareizi sastādītu darba plānu, atbilstoši izstradātiem procesiem un funkcijām.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana, ražošana, funkcionālās vērtības analīze (FVA), tehnoloģiskie procesi, mārketinga funkcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing Enterprise Performance Process Improvement, manufacturing, value engineering (VE),manufacturing planning, technical processes, marketing functions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2017 17:56:58