Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana
Title in English Manufacturing Enterprise Performance Process Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Laila Eliņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir "Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana". Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analitiskā, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 31 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu, 1 angļu, 7 un krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir apzināt esošās problēmas uzņēmumā, kas ir saistītas ar procesu organizēšanu, un piedāvāt to risināšanu. Analītiskās daļas ietvaros darba autore raksturoja uzņēmuma darbības rādītājus, veica stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi un apkopoja uzņēmuma izvirzītas problēmas. Pētījumu daļā darba autore sniedza funkcionālās vērtības analīzes (FVA) aprakstu. Raksturoja uzņēmuma darbības procesu - ražošanas plānošanu un izanalizēja tās funkcijas ar FVA. Diplomprojekta aprēķinu daļā darba autore raksturoja uzņēmuma darbības procesus - ražošanas plānošanu, tehnoloģiskus procesus un mārketinga funkcijas uzņēmumā. Veica izmaiņas darbības procesos un pierādīja problēmu risināšanu ar ekonomiskajiem aprēķiniem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Uzņēmuma peļna strauji samazinājās 2016. gadā. Šobrīd uzņēmumā pastāv problēmas ar esošo vadības struktūru un uzņēmuma darbības procesiem. Ražošanas plānošanas process tiek veikts ilgi un kavē visus pārējus uzņēmuma darbības procesus. Uzņēmuma tehnoloģiskos procesos nav uzstadītas laika normas. Uzņēmums nenodarbojas ar savu mārketinga paaugstināšanu. Pēc autores domām, labākais veids, kā pilnveidot darbības procesus uzņēmumā, ir nodaļas funkciju efektīva organizēšana. To var realizēt ar pareizi sastādītu darba plānu, atbilstoši izstradātiem procesiem un funkcijām.
Keywords Ražošanas uzņēmuma darbības procesu pilnveidošana, ražošana, funkcionālās vērtības analīze (FVA), tehnoloģiskie procesi, mārketinga funkcijas
Keywords in English Manufacturing Enterprise Performance Process Improvement, manufacturing, value engineering (VE),manufacturing planning, technical processes, marketing functions
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2017 17:56:58