Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Saldumu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Confectionery Company Performance Improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Anotācija Podniece A. Saldumu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošana: bakalaura darbs/ A.Podniece, R.Greitāne. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionāla studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 60 lpp. Bakalaura darbs (Diplomprojekts) rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 9 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu, 20 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot uzņēmuma darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā veikts saldumu ražošanas nozares un tās aktuālo tendenču apskats, analizētas uzņēmuma finanses un mārketings, kā arī novērtētas uzņēmuma stiprās, vājās puses, iespējas un draudi, lai uzņēmuma darbībā atklātu trīs būtiskas problēmas. Pētījumu daļā pamatotas un sīkāk izklāstītas analītiskajā daļā atklātās problēmas, kā arī ieskicēti to risinājumi. Aprēķinu daļā sniegti detalizēti problēmu risinājumi, to īstenošanas izmaksas un sagaidāmie ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmuma trīs galvenās problēmas ir apgrozījuma sezonalitāte, ražošanas 100% atkarība no roku darba un nepietiekama zīmola atpazīstamība. Uzņēmumam ir nepieciešama jauna produkta izveide, ražošanas aprīkojuma iegāde, zīmola atpazīstamības veicināšana ar mārketinga aktivitāšu palīdzību.
Atslēgas vārdi sezonalitāte, zīmols, atpazīstamība
Atslēgas vārdi angļu valodā seasonality, brand popularity
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2017 10:06:15