Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Saldumu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Confectionery Company Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Abstract Podniece A. Saldumu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošana: bakalaura darbs/ A.Podniece, R.Greitāne. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionāla studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 60 lpp. Bakalaura darbs (Diplomprojekts) rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 9 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu, 20 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot uzņēmuma darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā veikts saldumu ražošanas nozares un tās aktuālo tendenču apskats, analizētas uzņēmuma finanses un mārketings, kā arī novērtētas uzņēmuma stiprās, vājās puses, iespējas un draudi, lai uzņēmuma darbībā atklātu trīs būtiskas problēmas. Pētījumu daļā pamatotas un sīkāk izklāstītas analītiskajā daļā atklātās problēmas, kā arī ieskicēti to risinājumi. Aprēķinu daļā sniegti detalizēti problēmu risinājumi, to īstenošanas izmaksas un sagaidāmie ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmuma trīs galvenās problēmas ir apgrozījuma sezonalitāte, ražošanas 100% atkarība no roku darba un nepietiekama zīmola atpazīstamība. Uzņēmumam ir nepieciešama jauna produkta izveide, ražošanas aprīkojuma iegāde, zīmola atpazīstamības veicināšana ar mārketinga aktivitāšu palīdzību.
Keywords sezonalitāte, zīmols, atpazīstamība
Keywords in English seasonality, brand popularity
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 27.05.2017 10:06:15