Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Insurance Broker Association Performance Improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Normunds Balabka
Anotācija Jakovļeva A. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības pilnveidošana: Bakalaura darbs/ A.Jakovļeva, R. Greitāne. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 71 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp, tajā iekļauti 39 attēli, 28 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir, veicot apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības pilnveidošanai. Pirmajā daļā tiek veikta SIA “IIZI Brokers” darbības pētīšana: organizatoriskās struktūras, darbības principu, piedāvāto pakalpojumu klāstu un finansiālā stāvokļa analīze. Viena no apakšnodaļām veltīta SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības sektoru izvērtēšanai. Otrajā daļā, izmantojot F. Hercberga “Divfaktoru teoriju”, tiek veikta esošās SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbinieku motivācijas sistēmas pētīšana, ar intervijas palīdzību tiek noskaidrots nodaļas uzstādīto mērķu pamatojums un, pielietojot empīrisko pētījumu metodi – aptauju – tiek noteikts klientu apmierinātības līmenis. Trešajā daļā tiek piedāvāti darba autores iespējamie risinājumi SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības pilnveidošanai, tie ir: polišu saglabāšana visa līguma termiņa laikā, atlaides piemērošana līzinga/aizdevuma procentu likmei, lielo klientu apkalpošana, OCTA piedāvājuma nosūtīšana mēnesi pirms tekošās polises beigu datuma, prēmiju sistēmas ieviešana. Ietverti arī plānoto ieņēmumu aprēķini pēc situācijas modelēšanas veikšanas.
Atslēgas vārdi apdrošināšana, apdrošināšanas brokeris, F. Hercberga "Divfaktoru teorija", situācijas modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā insurance, insurance broker, F. Herzberg's “Two Factor Theory”, situation modeling
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 17:33:50