Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības pilnveidošana
Title in English Insurance Broker Association Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents (prakt.) Mg.oec. Normunds Balabka
Abstract Jakovļeva A. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības pilnveidošana: Bakalaura darbs/ A.Jakovļeva, R. Greitāne. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 71 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp, tajā iekļauti 39 attēli, 28 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir, veicot apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības pilnveidošanai. Pirmajā daļā tiek veikta SIA “IIZI Brokers” darbības pētīšana: organizatoriskās struktūras, darbības principu, piedāvāto pakalpojumu klāstu un finansiālā stāvokļa analīze. Viena no apakšnodaļām veltīta SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības sektoru izvērtēšanai. Otrajā daļā, izmantojot F. Hercberga “Divfaktoru teoriju”, tiek veikta esošās SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbinieku motivācijas sistēmas pētīšana, ar intervijas palīdzību tiek noskaidrots nodaļas uzstādīto mērķu pamatojums un, pielietojot empīrisko pētījumu metodi – aptauju – tiek noteikts klientu apmierinātības līmenis. Trešajā daļā tiek piedāvāti darba autores iespējamie risinājumi SIA “IIZI Brokers” Nordea Finance Latvia apkalpošanas nodaļas darbības pilnveidošanai, tie ir: polišu saglabāšana visa līguma termiņa laikā, atlaides piemērošana līzinga/aizdevuma procentu likmei, lielo klientu apkalpošana, OCTA piedāvājuma nosūtīšana mēnesi pirms tekošās polises beigu datuma, prēmiju sistēmas ieviešana. Ietverti arī plānoto ieņēmumu aprēķini pēc situācijas modelēšanas veikšanas.
Keywords apdrošināšana, apdrošināšanas brokeris, F. Hercberga "Divfaktoru teorija", situācijas modelēšana
Keywords in English insurance, insurance broker, F. Herzberg's “Two Factor Theory”, situation modeling
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 26.05.2017 17:33:50