Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu attiecības stratēģijas veidošana online veikalā
Nosaukums angļu valodā Customer relations` strategy creation for online shop
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija Aghazada G. Klientu attiecību vadīšana interneta veikalā: Bakalaura darbs / G. Aghazada, Lect. Dc. oec. Vladimirs Šatrevičs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības, Ārzemju studentu departaments, bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbība un vadība" 2017. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā un praktiskā daļā, secinājumi, ieteikumi. Bibliogrāfijā izmantoti 49 avoti. Pētījuma periods no 2011. līdz 2016. gadam. Bakalaura darba analītiskā daļa ir klientu attiecību pārvaldība no dažādām perspektīvām. Veicot pētījuma analītisko daļu tika analizētas pazīstamu speciālistu, autoru un teorētiķu atziņas un teorijas. Papildus tika analizēta sniegto pakalpojumu kvalitāte, lai secinātu kā uzturēt klientu bāzi apmierinātu un veidoti ieteikumu risinājumi labākai klientu apkalpošanai. Bakalaura darba praktiskā daļa sevī ietver: klientu attiecību programmas izstrādi un uzlabojumu ieteikumus. Dažādus papildu ieteikumus mājaslapas optimizācijai, kompānijas biznesa modeļa uzlabošanai, kompānijas pozīcijas tirgū uzlabošanai un konkurences analīzi. Bakalaura darbs sevī ietver 10 attēlus, 3 tabulas un 3 diagrammas.
Atslēgas vārdi Klientu attiecību vadīšana interneta veikalā
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Relations, Strategy Creation
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 15:14:21