Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Labor Protection Management at Company Operating in the Agricultural Raw Materials Wholesale Sector"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Šatrevičs Vladimirs, lektors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Evija Lapkovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektors, Mg. DA, Jānis Bartušauskis Bakalaura darba temats: Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 55 lapām. Bakalaura darbs satur 3 tabulas, 9 attēlus, 2 pielikums. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba literatūras sarakstā ir ietverti 26 informācijas avoti. Teorētiskajā daļā atspoguļoti galvenie punkti un uzdevumi, lai uzņēmuma vadītājs/atbildīgā persona izprastu galveno turpmākās rīcības plānu, saistībā ar darba aizsardzības pārvaldības ieviešanas procesu, tai skaitā, izdevumiem, soda sankcijām, ja netiks pildītas darba aizsardzības obligātās prasības uzņēmumā. Praktiskajā daļā ir atspoguļots esoša uzņēmuma ”X” darbinieku galveno risku cēloņi, sekas un pasākumi to novēršanai. Izveidota un apkopota arī uzņēmuma darbinieku aptauja, saistībā ar darba aizsardzības jautājumiem. Atspoguļotas arī soda sankcijas, ja netiek pildītas darba aizsardzības prasības. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lapkovska E. „Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā”: Bakalaura darbs/Darba vadītājs J. Bartušauskis – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2017 – 55 lpp.
Atslēgas vārdi Darba, aizsardzības, pārvaldība, izveide, vairumtirdzniecība, lauksaimniecība, darba drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Work, protection, management, creation, distribution, agriculture, health and safety
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 11:55:14