Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā"
Title in English "Development of Labor Protection Management at Company Operating in the Agricultural Raw Materials Wholesale Sector"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bartušauskis
Reviewer Šatrevičs Vladimirs, lektors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Evija Lapkovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektors, Mg. DA, Jānis Bartušauskis Bakalaura darba temats: Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 55 lapām. Bakalaura darbs satur 3 tabulas, 9 attēlus, 2 pielikums. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba literatūras sarakstā ir ietverti 26 informācijas avoti. Teorētiskajā daļā atspoguļoti galvenie punkti un uzdevumi, lai uzņēmuma vadītājs/atbildīgā persona izprastu galveno turpmākās rīcības plānu, saistībā ar darba aizsardzības pārvaldības ieviešanas procesu, tai skaitā, izdevumiem, soda sankcijām, ja netiks pildītas darba aizsardzības obligātās prasības uzņēmumā. Praktiskajā daļā ir atspoguļots esoša uzņēmuma ”X” darbinieku galveno risku cēloņi, sekas un pasākumi to novēršanai. Izveidota un apkopota arī uzņēmuma darbinieku aptauja, saistībā ar darba aizsardzības jautājumiem. Atspoguļotas arī soda sankcijas, ja netiek pildītas darba aizsardzības prasības. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lapkovska E. „Darba aizsardzības pārvaldības izveide lauksaimniecības izejvielu vairumtirdzniecības nozares uzņēmumā”: Bakalaura darbs/Darba vadītājs J. Bartušauskis – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2017 – 55 lpp.
Keywords Darba, aizsardzības, pārvaldība, izveide, vairumtirdzniecība, lauksaimniecība, darba drošība
Keywords in English Work, protection, management, creation, distribution, agriculture, health and safety
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 26.05.2017 11:55:14