Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Sporta infrastruktūras pilnveidošana Nīcas novada Bernātos un tās ietekme uz reģiona attīstību”
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Sports Infrastructure at Bernāti, Nīca Municipality, and its Impact on Regional Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. U.Kamols
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Bakalaura darba “Sporta infrastruktūras pilnveidošana Nīcas novada Bernātos un tās ietekme uz reģiona attīstību” autore ir Elīna Aldermane, darba vadītājs ir Pr. Doc., Mg. oec., Dipl, oec., Uldis Kamols. Bakalaura darba mērķis ir noteikt risinājumus sporta infrastruktūras pilnveidošanai Bernātos, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Nīcas novada atpazīstamību un veicinātu sadarbību ar Liepājas pilsētu un tās reģiona pašvaldībām. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts sporta nozares raksturojums un attīstības dokumentos izstrādātie virzieni reģiona attīstībai. Analītiskajā daļā tiek apkopoti Nīcas novada un Bernātu ciema raksturojošie rādītāji un raksturota reģiona sporta nozares esošā situācija. Projekta/aprēķina daļā tiek sniegti priekšlikumi sporta infrastruktūras pilnveidošanai un noteikta tās ietekme uz reģiona attīstību. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 70 lapas, tas ietver 6 tabulas, 13 attēlus un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi Bernāti, reģions, sporta infrastruktūra, lauku teritorijas attīstība, rekreācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Bernāti, region, sports infrastructure, development of rural area, recreation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 20:48:45