Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Energoefektīvas un ilgtspējīgas pilsētvides attīstība Tukumā”
Nosaukums angļu valodā "Development of Energy-Efficient and Sustainable Urban Environment in Tukums"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. U.Kamols
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba „Energoefektīvas un ilgtspējīgas pilsētvides attīstība Tukumā” autore ir Laura Ozoliņa, darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt un sniegt priekšlikumus par energoefektīvu un ilgtspējīgu pilsētvidi Tukumā, lai veicinātu pēc iespējas lielāku aktivitāti daudzdzīvokļu māju energoefektīvas renovācijas jomā. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir vispārīgi definēts, kas ir ilgtspējība un ilgtspējīga pilsētvide, kā arī ēku siltināšanas nozīme un enerģijas veidi un to izmantošana. Darba analītiskajā daļā ir apskatīta esošā situācija energoefektivitātē Latvijā un Tukuma pilsētā, apkopoti enerģētiku raksturojošo rādītāju statistikas dati, kā arī apkopoti siltuma optimizācijas risinājumi. Projekta/aprēķina daļā veikta Tukuma pilsētas iedzīvotāju viedokļa analīze par energoefektivitāti un tās uzlabošanu, un veikti aprēķini, lai saprastu, kurš no iespējamajiem energoefektīvas renovācijas finansējuma risinājumiem būtu izdevīgāks. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Izstrādājot darbu tika izdarīts galvenais secinājums, ka ēku renovācijas projektu īstenošana ir ļoti laba iespēja, kā samazināt izdevumus maksājot par siltumu, sakārtot mājas kopējo tehnisko un arī vizuālo stāvokli, vienlaikus pagarinot ēkas mūžu, paaugstinot tās vērtību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un padarot sakoptāku un pievilcīgāku pilsētvidi. Izstrādājot darbu, tika izteikts galvenais priekšlikums, ka ir jāaktualizē iedzīvotāju vidū energoefektivitātes jautājums, vairāk par to jārunā, jārīko dažādi pasākumi, lai popularizētu energoefektīvas renovācijas ieguvumus, kā arī jāveic alternatīvu projektu finansēšanas iespēju apkopojums. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapas, tas ietver 1 tabulu, 26 attēlus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Tukums, ilgtspējība, energoefektivitāte, pilsētvide un renovācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Tukums, sustainability, energy efficiency, urban and renovation.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 15:44:43