Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Energoefektīvas un ilgtspējīgas pilsētvides attīstība Tukumā”
Title in English "Development of Energy-Efficient and Sustainable Urban Environment in Tukums"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. U.Kamols
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba „Energoefektīvas un ilgtspējīgas pilsētvides attīstība Tukumā” autore ir Laura Ozoliņa, darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt un sniegt priekšlikumus par energoefektīvu un ilgtspējīgu pilsētvidi Tukumā, lai veicinātu pēc iespējas lielāku aktivitāti daudzdzīvokļu māju energoefektīvas renovācijas jomā. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir vispārīgi definēts, kas ir ilgtspējība un ilgtspējīga pilsētvide, kā arī ēku siltināšanas nozīme un enerģijas veidi un to izmantošana. Darba analītiskajā daļā ir apskatīta esošā situācija energoefektivitātē Latvijā un Tukuma pilsētā, apkopoti enerģētiku raksturojošo rādītāju statistikas dati, kā arī apkopoti siltuma optimizācijas risinājumi. Projekta/aprēķina daļā veikta Tukuma pilsētas iedzīvotāju viedokļa analīze par energoefektivitāti un tās uzlabošanu, un veikti aprēķini, lai saprastu, kurš no iespējamajiem energoefektīvas renovācijas finansējuma risinājumiem būtu izdevīgāks. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Izstrādājot darbu tika izdarīts galvenais secinājums, ka ēku renovācijas projektu īstenošana ir ļoti laba iespēja, kā samazināt izdevumus maksājot par siltumu, sakārtot mājas kopējo tehnisko un arī vizuālo stāvokli, vienlaikus pagarinot ēkas mūžu, paaugstinot tās vērtību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un padarot sakoptāku un pievilcīgāku pilsētvidi. Izstrādājot darbu, tika izteikts galvenais priekšlikums, ka ir jāaktualizē iedzīvotāju vidū energoefektivitātes jautājums, vairāk par to jārunā, jārīko dažādi pasākumi, lai popularizētu energoefektīvas renovācijas ieguvumus, kā arī jāveic alternatīvu projektu finansēšanas iespēju apkopojums. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapas, tas ietver 1 tabulu, 26 attēlus un 2 pielikumus.
Keywords Tukums, ilgtspējība, energoefektivitāte, pilsētvide un renovācija.
Keywords in English Tukums, sustainability, energy efficiency, urban and renovation.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 15:44:43