Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Title in English "Project for attracting clients to a logistics company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Reviewer
Abstract Diplomprojekta tema: Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt klientu piesaistīšanas projektu, izstādāt secinājumus un priekšlikumus projekta īstenošanai. Projekta pirmajā daļā tiek aprakstīta un analizēta uzņēmuma Kuehne+Nagel Latvia darbība, tiek aprakstītas visas uzņēmuma esošas nodaļās, pakalpojumu cenas, mārketinga pasākumi , pārvaldes un ražošanas organizatoriska struktūra. Projekta otrajā daļā tiek analizētas uzņēmuma nepilnības un veikti pasākumi jauno klientu piesaistīšanai, klientu, kuri darbojas tikai ar vienu no uzņēmuma nodaļām, piesaistīšana, kā arī darbinieku motivācija, darbinieku kvalitātes celšana, pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. Projekta trešajā daļā tiek aprakstīti prognozētie uzņēmuma ieņēmumi uz 2010 gadu. Projekta ceturtajā daļā tiek aprakstīta Drošības, Veselības, Apkārtējās vides menedžmenta sistēma. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Projekta Grafiskajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekts satur 78 lpp., 19 tab., 17 att, 23 izmantotās literatūras avoti un 7 pielikumi.
Keywords Loģistikas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Keywords in English Project for attracting clients to a logistics company
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 15:22:55