Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Trahejas simulācijas modulis
Nosaukums angļu valodā Simulation module of trachea
Autors Linda Bome
Struktūrvienība 25003 MTAF jaunāko kursu sektors
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Aleksandrs Homko, RTU doktorants
Anotācija Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt trahejas simulācijas moduli, atbilstošu cilvēka trahejas fizioloģiskajam ekvivalentam, kas spēj simulēt dažādas respiratorās slimības, spēj noteikt endotraheālās intubācijas caurulītes ievadīšanas dziļumu, kā arī intubācijas caurulītes novietojumu trahejā reālā laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un reālu situāciju simulēšanu medicīnas personāla apmācības procesā. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izstrādāt analītisko apraksta daļu; • veikt nepieciešamos ekonomiskos un inženieraprēķinus; • izstrādāt grafisko daļu. Pamatojoties uz pamatkoncepcijas aprakstu par trahejas fizioloģiju, intubācijas procesu un esošo, komerciāli pieejamo, intubācijas simulācijas manekenu nepilnībām, tika izstrādātas prasības, un noformulēts tehniskais uzdevums trahejas simulācijas moduļa izstrādei. Darbā tika analizēti dažādi bezkontakta pozicionēšanas sensoru veidi un izvēlēti piemērotākie intubācijas caurulītes ievadīšanas dziļuma noteikšanai. Paralēli tika izvēlētas moduļa izstrādei nepieciešamās elektroniskās komponentes un to mijiedarbība, izmantojot funkcionālo pneimoelektrisko shēmu un intubācijas caurulītes novietojuma noteikšanas algoritmu. Papildus darba ietvaros tika veikti trahejas simulācijas moduļa inženieraprēķini mainīga spiediena ietekmē, kā arī izstrādāta statīva izgatavošanas tehnoloģija un aprēķinātas moduļa izgatavošanas izmaksas. Aprakstītas darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības, moduļa lietošanas laikā. Tehniskās dokumentācijas grafiskā daļa tika izstrādāta atbilstoši aprakstam un aprēķiniem. Darbs ir rakstīts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms sastāda 92 lappuses, kurās iekļauti 58 attēli, 9 tabulas. Darba sarakstīšanas gaitā izmantoti 49 literatūras avoti. Darbam pievienoti 18 pielikumi. Grafiskajā daļā ir iekļauti 8 rasējumi uz A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi simulācijas modulis, traheja, intubācija, elpošanas sistēma, sensori, manekens
Atslēgas vārdi angļu valodā simulation module, trachea, intubation, respiratory system, sensors, mannequin
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 15:36:41