Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Trahejas simulācijas modulis
Title in English Simulation module of trachea
Department
Scientific advisor Aldis Balodis
Reviewer Aleksandrs Homko, RTU doktorants
Abstract Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt trahejas simulācijas moduli, atbilstošu cilvēka trahejas fizioloģiskajam ekvivalentam, kas spēj simulēt dažādas respiratorās slimības, spēj noteikt endotraheālās intubācijas caurulītes ievadīšanas dziļumu, kā arī intubācijas caurulītes novietojumu trahejā reālā laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un reālu situāciju simulēšanu medicīnas personāla apmācības procesā. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izstrādāt analītisko apraksta daļu; • veikt nepieciešamos ekonomiskos un inženieraprēķinus; • izstrādāt grafisko daļu. Pamatojoties uz pamatkoncepcijas aprakstu par trahejas fizioloģiju, intubācijas procesu un esošo, komerciāli pieejamo, intubācijas simulācijas manekenu nepilnībām, tika izstrādātas prasības, un noformulēts tehniskais uzdevums trahejas simulācijas moduļa izstrādei. Darbā tika analizēti dažādi bezkontakta pozicionēšanas sensoru veidi un izvēlēti piemērotākie intubācijas caurulītes ievadīšanas dziļuma noteikšanai. Paralēli tika izvēlētas moduļa izstrādei nepieciešamās elektroniskās komponentes un to mijiedarbība, izmantojot funkcionālo pneimoelektrisko shēmu un intubācijas caurulītes novietojuma noteikšanas algoritmu. Papildus darba ietvaros tika veikti trahejas simulācijas moduļa inženieraprēķini mainīga spiediena ietekmē, kā arī izstrādāta statīva izgatavošanas tehnoloģija un aprēķinātas moduļa izgatavošanas izmaksas. Aprakstītas darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības, moduļa lietošanas laikā. Tehniskās dokumentācijas grafiskā daļa tika izstrādāta atbilstoši aprakstam un aprēķiniem. Darbs ir rakstīts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms sastāda 92 lappuses, kurās iekļauti 58 attēli, 9 tabulas. Darba sarakstīšanas gaitā izmantoti 49 literatūras avoti. Darbam pievienoti 18 pielikumi. Grafiskajā daļā ir iekļauti 8 rasējumi uz A1 formāta lapām.
Keywords simulācijas modulis, traheja, intubācija, elpošanas sistēma, sensori, manekens
Keywords in English simulation module, trachea, intubation, respiratory system, sensors, mannequin
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 15:36:41