Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Service Company Management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Semjonova Nadežda
Recenzents Vasiļjeva Valentīna, RTU docente, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore ir Anita Goļcova. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Dr.oec.,doc.Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir Pakalpojuma uzņēmuma kapitāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Darba apjoms ir 89 lapas. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļauti 26 attēli, 24 tabulas, 14 formulas un 9 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 31 literatūras avots. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēts uzņēmums – tā darbības raksturojums, komercsabiedrības SVID analīze un uzņēmuma saimnieciskā darbība, kā arī teorētiski aprakstīta kapitāla un aktīvu, bilances horizontālā un vertikālā, un finanšu rādītāju analīze. Otrajā nodaļā tiek pētītas un salīdzinātas konkurentu cenas un kapitāla atdeve. Trešajā nodaļā tiek veikti aprēķini uzņēmuma budžeta sastādīšanai, kurā iekļauti aprēķinu rezultāti: jauno telpu īres noteikšana minimālam un maksimālam apjomam; jauna darbinieka algas fonds un pieņemšanas izmaksas; mārketinga pasākumu projekta izmaksas. Trešās nodaļas ietvaros tiek prognozēti finanšu un bilances pasīvu horizontālās un vertikālās analīzes rādītāji. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba literatūras un avotu saraksts: Goļcova, A. (2017). Pakalpojuma uzņēmuma kapitāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU. 89 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmums, kapitāla vadīšana, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Service sector company, capital management, improvement project.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 14:54:35