Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojuma uzņēmuma vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Development of Service Company Management"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Semjonova Nadežda
Reviewer Vasiļjeva Valentīna, RTU docente, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autore ir Anita Goļcova. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Dr.oec.,doc.Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir Pakalpojuma uzņēmuma kapitāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Darba apjoms ir 89 lapas. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļauti 26 attēli, 24 tabulas, 14 formulas un 9 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 31 literatūras avots. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēts uzņēmums – tā darbības raksturojums, komercsabiedrības SVID analīze un uzņēmuma saimnieciskā darbība, kā arī teorētiski aprakstīta kapitāla un aktīvu, bilances horizontālā un vertikālā, un finanšu rādītāju analīze. Otrajā nodaļā tiek pētītas un salīdzinātas konkurentu cenas un kapitāla atdeve. Trešajā nodaļā tiek veikti aprēķini uzņēmuma budžeta sastādīšanai, kurā iekļauti aprēķinu rezultāti: jauno telpu īres noteikšana minimālam un maksimālam apjomam; jauna darbinieka algas fonds un pieņemšanas izmaksas; mārketinga pasākumu projekta izmaksas. Trešās nodaļas ietvaros tiek prognozēti finanšu un bilances pasīvu horizontālās un vertikālās analīzes rādītāji. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba literatūras un avotu saraksts: Goļcova, A. (2017). Pakalpojuma uzņēmuma kapitāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU. 89 lpp.
Keywords Pakalpojuma uzņēmums, kapitāla vadīšana, pilnveidošanas projekts
Keywords in English Service sector company, capital management, improvement project.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 14:54:35