Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Apšu hibrīda celulozes un lignīna biorafinēšanas procesa analīze elektrovērptu tīmekļu iegūšanai.
Nosaukums angļu valodā Aspen Hybrid Cellulose and Lignin Biorefinery Process Analysis for obtaining Electrospun Mats
Autors Sanita Reinerte
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Dr. habil. chem., prof. Jānis Grāvītis, Dr.habil.sc.ing., prof. Silvija Kukle
Recenzents Dr.sc.ing., pētn. Anna Šutka
Anotācija Apšu hibrīda celulozes un lignīna biorafinēšanas procesa analīze elektrovērptu tīmekļu iegūšanai. Reinerte S., zinātniskie vadītāji Dr.habil.chem., prof. Grāvītis J., Dr.habil.sc.ing., prof. Kukle S. Maģistra darbs, 59 lpp., 23 attēli, 22 tabulas, 66 literatūras avoti, 12 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta biorafinēšanas procesu analīze viena koka – parastās un Amerikas apšu hibrīda (Populus tremuloides × Populus tremula) – celulozes un lignīna komponentu iegūšanai polimēru-biopolimēru šķīdumu īpašību salīdzinājumam elektrovērpšanas vajadzībām, par biorafinēšanas metodi izmantojot tvaika sprādziena autohidrolīzes metodi. Izvērtēta tvaika sprādziena autohidrolīzes apstrādes ietekme uz analizējamo apšu hibrīda paraugu, veikta ar tvaika sprādzienu sadalīto un ekstrahēto apšu hibrīda frakciju kvalitatīva ķīmiska novērtēšana, salīdzināti elektrovērpšanas šķīdumu parametri.
Atslēgas vārdi BIORAFINĒŠANA, CELULOZE, ELEKTROVĒRPŠANA, LIGNĪNS, POLIVINILSPIRTS, TVAIKA SPRĀDZIENA AUTOHIDROLĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā BIOREFINERY, CELLULOSE, ELECTROSPINNING, LIGNIN, STEAM EXPLOSION AUTOHYDROLYSIS, POLY(VINYL ALCOHOL)
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 12:00:16