Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Apšu hibrīda celulozes un lignīna biorafinēšanas procesa analīze elektrovērptu tīmekļu iegūšanai.
Title in English Aspen Hybrid Cellulose and Lignin Biorefinery Process Analysis for obtaining Electrospun Mats
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr. habil. chem., prof. Jānis Grāvītis, Dr.habil.sc.ing., prof. Silvija Kukle
Reviewer Dr.sc.ing., pētn. Anna Šutka
Abstract Apšu hibrīda celulozes un lignīna biorafinēšanas procesa analīze elektrovērptu tīmekļu iegūšanai. Reinerte S., zinātniskie vadītāji Dr.habil.chem., prof. Grāvītis J., Dr.habil.sc.ing., prof. Kukle S. Maģistra darbs, 59 lpp., 23 attēli, 22 tabulas, 66 literatūras avoti, 12 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta biorafinēšanas procesu analīze viena koka – parastās un Amerikas apšu hibrīda (Populus tremuloides × Populus tremula) – celulozes un lignīna komponentu iegūšanai polimēru-biopolimēru šķīdumu īpašību salīdzinājumam elektrovērpšanas vajadzībām, par biorafinēšanas metodi izmantojot tvaika sprādziena autohidrolīzes metodi. Izvērtēta tvaika sprādziena autohidrolīzes apstrādes ietekme uz analizējamo apšu hibrīda paraugu, veikta ar tvaika sprādzienu sadalīto un ekstrahēto apšu hibrīda frakciju kvalitatīva ķīmiska novērtēšana, salīdzināti elektrovērpšanas šķīdumu parametri.
Keywords BIORAFINĒŠANA, CELULOZE, ELEKTROVĒRPŠANA, LIGNĪNS, POLIVINILSPIRTS, TVAIKA SPRĀDZIENA AUTOHIDROLĪZE
Keywords in English BIOREFINERY, CELLULOSE, ELECTROSPINNING, LIGNIN, STEAM EXPLOSION AUTOHYDROLYSIS, POLY(VINYL ALCOHOL)
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 12:00:16