Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Ēku siltināšanas sociāli ekonomisko ieguvumu novērtējums”
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Socio-Economic Benefits of Building Insulation"
Autors Evelīna Brikmane
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Profesors G.Bažbauers
Recenzents Lektore I. Pavlova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ēku siltināšanas sociāli ekonomisko ieguvumu novērtējums”. Darba autore ir Evelīna Brikmane. Darba vadītājs – Dr.sc.ing Gatis Bažbauers. Latvijā aktīvi tiek izmantots Eiropas Savienības līdzfinansējums ēku siltināšanā un arvien vairāk ēku tiek siltinātas. Investīcijas ēku siltināšanā rada ieguvumu – ietaupīto siltumenerģijas daudzumu, un rada arī citus ieguvumus, piemēram, samazinās radītais CO2 emisiju apjoms, palielinās īpašuma vērtība u.c. Pētījuma mērķis ir izstrādāts aprēķinu modelis, ar kura palīdzību novērtēti sociāli ekonomiskie ieguvumi, ko rada ēku siltināšana un sniegti priekšlikumi ieguvumu veicināšanai, par piemēru izmantojot Liepājas pilsētu. Pētījuma ietvaros veikts teorijas apskats par ēku siltināšanas ieguvumu novērtēšanas metodēm, izpētīta esošā situācija Latvijā un Liepājā saistībā ar ēku siltināšanu. Izstrādāts aprēķinu modelis, izmantojot Microsoft Office programmu Excel, izveidojot vairākus nākotnes scenārijus. Pētījumā apskatīta scenārijos veikto izmaiņu ietekme uz sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem. Aprēķināts, ka ārējais atbalsts ēku siltināšanā esošajā situācijā nav pietiekams un mājokļu īpašnieku investīcijas ar ietaupītās siltumenerģijas daudzumu 20 gadu laikā neatmaksājas. Ēku siltināšanas projektu ieguvumus galvenokārt apdraud pieprasījuma pieauguma efekta risks, kura rezultātā būtiski palielinās investīciju atmaksāšanās periods un tiek zaudēta daļa no panāktā CO2 emisiju samazinājuma. Lai ieguvums no ēku siltināšanas būtu lielāks, nepieciešama stingra siltināšanas darbu kvalitātes kontrole, lai panāktu plānoto siltumenerģijas ietaupījumu. Darbs saturs 74 lapas puses, 4 tabulas, 27 attēlus un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi Ēku siltināšana, investīcijas, siltumenerģijas ietaupījums, CO2 emisijas, scenāriju analīze, aprēķinu modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Building insulation, investment, saved heat energy, CO2 emissions, scenario analysis, calculation model
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 21:12:07