Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Ēku siltināšanas sociāli ekonomisko ieguvumu novērtējums”
Title in English "Evaluation of Socio-Economic Benefits of Building Insulation"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesors G.Bažbauers
Reviewer Lektore I. Pavlova
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Ēku siltināšanas sociāli ekonomisko ieguvumu novērtējums”. Darba autore ir Evelīna Brikmane. Darba vadītājs – Dr.sc.ing Gatis Bažbauers. Latvijā aktīvi tiek izmantots Eiropas Savienības līdzfinansējums ēku siltināšanā un arvien vairāk ēku tiek siltinātas. Investīcijas ēku siltināšanā rada ieguvumu – ietaupīto siltumenerģijas daudzumu, un rada arī citus ieguvumus, piemēram, samazinās radītais CO2 emisiju apjoms, palielinās īpašuma vērtība u.c. Pētījuma mērķis ir izstrādāts aprēķinu modelis, ar kura palīdzību novērtēti sociāli ekonomiskie ieguvumi, ko rada ēku siltināšana un sniegti priekšlikumi ieguvumu veicināšanai, par piemēru izmantojot Liepājas pilsētu. Pētījuma ietvaros veikts teorijas apskats par ēku siltināšanas ieguvumu novērtēšanas metodēm, izpētīta esošā situācija Latvijā un Liepājā saistībā ar ēku siltināšanu. Izstrādāts aprēķinu modelis, izmantojot Microsoft Office programmu Excel, izveidojot vairākus nākotnes scenārijus. Pētījumā apskatīta scenārijos veikto izmaiņu ietekme uz sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem. Aprēķināts, ka ārējais atbalsts ēku siltināšanā esošajā situācijā nav pietiekams un mājokļu īpašnieku investīcijas ar ietaupītās siltumenerģijas daudzumu 20 gadu laikā neatmaksājas. Ēku siltināšanas projektu ieguvumus galvenokārt apdraud pieprasījuma pieauguma efekta risks, kura rezultātā būtiski palielinās investīciju atmaksāšanās periods un tiek zaudēta daļa no panāktā CO2 emisiju samazinājuma. Lai ieguvums no ēku siltināšanas būtu lielāks, nepieciešama stingra siltināšanas darbu kvalitātes kontrole, lai panāktu plānoto siltumenerģijas ietaupījumu. Darbs saturs 74 lapas puses, 4 tabulas, 27 attēlus un 6 pielikumus.
Keywords Ēku siltināšana, investīcijas, siltumenerģijas ietaupījums, CO2 emisijas, scenāriju analīze, aprēķinu modelis
Keywords in English Building insulation, investment, saved heat energy, CO2 emissions, scenario analysis, calculation model
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 21:12:07