Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma mārketinga izmaksu optimizācija izmantojot reklamēšanu sociālos medijos
Nosaukums angļu valodā Optimization of company's marketing costs by advertising in social internet media
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Rzayev R. Uzņēmuma mārketinga izmaksu optimizācija izmantojot reklamēšanu sociālos medijos. Bakalaura darbs / R. Rzayev, asoc. prof. Deniss Ščeulovs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inzēnierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju student departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lpp. (neieskaitot pielikumus). Darbs ietver ievadu, analītisko daļu, pētījumu un aprēķinu daļas, kā arī secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu. Bibliogrāfiskā sarakstā ir iekļauti 56 informācijas avoti. Analītiskā daļa ietver četras nodaļas, kas veltītas mūsdienu mārketinga koncepcijas analīzei, kas tika analizēta pirmajā nodaļā; tirdzniecības izmaksām un mārketinga izmaksām un klasifikācijai klasifikāciju otrajā nodaļā; sociālie mediji, mārketinga aktivitātes, to veidi un tūrisma mārketings pētīti trešajā un ceturtā nodaļās. Praktiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas ietver tūrisma nozares attīstības apskatu Azerbaidžānā, vispārēju informāciju par tūrisma kompānija “Victory Tour” Baku. Autors ir veicis SVID analīzi, kā arī anketēšanu, piedāvājis rekomendācijas ceļojumu kompānijas mārketinga izmaksu optimizācijai, un izstrādājis pasākumus, lai samazinātu mārketinga izmaksas. Bakalaura darbā ir 10 attēli, 12 tabulas , 3 formulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi tūrisma nozares attīstības, SVID analīzi, kompānijas mārketinga izmaksu optimizācijai
Atslēgas vārdi angļu valodā tourism industry, optimization of marketing costs, SWOT
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 20:06:43