Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma mārketinga izmaksu optimizācija izmantojot reklamēšanu sociālos medijos
Title in English Optimization of company's marketing costs by advertising in social internet media
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Ieva Andersone
Abstract Rzayev R. Uzņēmuma mārketinga izmaksu optimizācija izmantojot reklamēšanu sociālos medijos. Bakalaura darbs / R. Rzayev, asoc. prof. Deniss Ščeulovs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inzēnierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju student departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lpp. (neieskaitot pielikumus). Darbs ietver ievadu, analītisko daļu, pētījumu un aprēķinu daļas, kā arī secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu. Bibliogrāfiskā sarakstā ir iekļauti 56 informācijas avoti. Analītiskā daļa ietver četras nodaļas, kas veltītas mūsdienu mārketinga koncepcijas analīzei, kas tika analizēta pirmajā nodaļā; tirdzniecības izmaksām un mārketinga izmaksām un klasifikācijai klasifikāciju otrajā nodaļā; sociālie mediji, mārketinga aktivitātes, to veidi un tūrisma mārketings pētīti trešajā un ceturtā nodaļās. Praktiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas ietver tūrisma nozares attīstības apskatu Azerbaidžānā, vispārēju informāciju par tūrisma kompānija “Victory Tour” Baku. Autors ir veicis SVID analīzi, kā arī anketēšanu, piedāvājis rekomendācijas ceļojumu kompānijas mārketinga izmaksu optimizācijai, un izstrādājis pasākumus, lai samazinātu mārketinga izmaksas. Bakalaura darbā ir 10 attēli, 12 tabulas , 3 formulas un 1 pielikums.
Keywords tūrisma nozares attīstības, SVID analīzi, kompānijas mārketinga izmaksu optimizācijai
Keywords in English tourism industry, optimization of marketing costs, SWOT
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 20:06:43