Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Trading Enterprise Performance Improvement
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Millers
Anotācija Ozola D. Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana: Bakalaura darbs/ D.Ozola, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. – 85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 19 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA "Fanza" darbību, attīstības dinamiku, lai noteiktu uzņēmumā esošās problēmas un atbilstošus risinājumus. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība, tā finansiālā situācija. Tiek raksturota elektropreču tirgus situācija un uzņēmuma darbību ietekmējošie faktori, analizēti konkurenti un izstrādāta uzņēmuma SVID analīze. Nodaļas beigās tiek definētas 3 problēmas. Pētījumu daļā tiek pētītas definētās problēmas un izvirzīti to iespējamie risinājumi un priekšlikumi. Aprēķinu daļā tiek veikti izmaksu un laika aprēķini definēto problēmu risināšanā. Tika secināts, ka uzņēmumam būtu jāpievērš uzmanība mārketinga aktivitāšu plānošanai un merčendaizinga teorijas pielietošanā, kā arī jāapsver doma par uzņēmuma diversifikāciju.
Atslēgas vārdi uzņēmuma darbības pilnveidošana, mārketings, merčendaizings, diversifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise Performance Improvement, marketing, merchandising, diversification
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 15:18:00