Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Trading Enterprise Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Millers
Abstract Ozola D. Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana: Bakalaura darbs/ D.Ozola, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. – 85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 19 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA "Fanza" darbību, attīstības dinamiku, lai noteiktu uzņēmumā esošās problēmas un atbilstošus risinājumus. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība, tā finansiālā situācija. Tiek raksturota elektropreču tirgus situācija un uzņēmuma darbību ietekmējošie faktori, analizēti konkurenti un izstrādāta uzņēmuma SVID analīze. Nodaļas beigās tiek definētas 3 problēmas. Pētījumu daļā tiek pētītas definētās problēmas un izvirzīti to iespējamie risinājumi un priekšlikumi. Aprēķinu daļā tiek veikti izmaksu un laika aprēķini definēto problēmu risināšanā. Tika secināts, ka uzņēmumam būtu jāpievērš uzmanība mārketinga aktivitāšu plānošanai un merčendaizinga teorijas pielietošanā, kā arī jāapsver doma par uzņēmuma diversifikāciju.
Keywords uzņēmuma darbības pilnveidošana, mārketings, merčendaizings, diversifikācija
Keywords in English Enterprise Performance Improvement, marketing, merchandising, diversification
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 15:18:00