Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārtikas ražošanas uzņēmuma mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Retailing Management Efficiency Improvement at a Food Manufacturing Enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Daina Silakalne-Arāja
Anotācija Onukrāne L. Pārtikas ražošanas uzņēmuma mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ L.Onukrāne, I.Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 22 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 49 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienots 21 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus pārtikas ražošanas uzņēmuma SIA „Lāči” mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanai. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma un nozares vispārēja analīze, uzņēmuma vadības efektivitātes novērtēšana, izmantojot Līdzsvaroto vadības karti, un problēmu atklāšana. Pētījumu daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma mazumtirdzniecības daļas darbinieku motivācijas līmeņa anketēšanas rezultātiem, izmantojot F.Hercberga divfaktoru teoriju un N. Kano modeli. Aprēķinu daļā tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumi trīs perspektīvās, balstoties uz Līdzsvaroto vadības karti – iekšējo procesu, inovāciju, mācīšanās un klientu perspektīvās, kā arī tiek veikts šo priekšlikumu ekonomiskais pamatojums, efektivitātes aprēķins. Izstrādājot diplomprojektu, autore secināja, ka uzņēmums attīstās, pilnveidojas, paplašinot sortimentu, eksportējot preci un atverot savus firmas veikalus, tomēr ir nepieciešams veikt uzlabojumus darba samaksas sistēmā, iekšējos procesos, kas saistīti ar preču norakstīšanas samazināšanu, un veicināt maizes pārdošanas apjoma palielināšanu, lai paaugstinātu uzņēmuma vadības efektivitāti. Autores priekšlikumi ir uzlabot darba samaksas sistēmu, kas ir tiešā veidā atkarīga no pārdevēja darbības, ieviest vienotu kontroles sistēmu preču norakstīšanas mazināšanai, iepazīt citu Latvijas novadu tirgus iespējas ar mērķi palielināt pārdošanas apjomus.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, personāls, pārtikas atkritumi, maizes pārdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, personnel, food waste, bread sales
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 13:14:58