Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārtikas ražošanas uzņēmuma mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project on Retailing Management Efficiency Improvement at a Food Manufacturing Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Daina Silakalne-Arāja
Abstract Onukrāne L. Pārtikas ražošanas uzņēmuma mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ L.Onukrāne, I.Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 88 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 22 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 49 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienots 21 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus pārtikas ražošanas uzņēmuma SIA „Lāči” mazumtirdzniecības vadības efektivitātes paaugstināšanai. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma un nozares vispārēja analīze, uzņēmuma vadības efektivitātes novērtēšana, izmantojot Līdzsvaroto vadības karti, un problēmu atklāšana. Pētījumu daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma mazumtirdzniecības daļas darbinieku motivācijas līmeņa anketēšanas rezultātiem, izmantojot F.Hercberga divfaktoru teoriju un N. Kano modeli. Aprēķinu daļā tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumi trīs perspektīvās, balstoties uz Līdzsvaroto vadības karti – iekšējo procesu, inovāciju, mācīšanās un klientu perspektīvās, kā arī tiek veikts šo priekšlikumu ekonomiskais pamatojums, efektivitātes aprēķins. Izstrādājot diplomprojektu, autore secināja, ka uzņēmums attīstās, pilnveidojas, paplašinot sortimentu, eksportējot preci un atverot savus firmas veikalus, tomēr ir nepieciešams veikt uzlabojumus darba samaksas sistēmā, iekšējos procesos, kas saistīti ar preču norakstīšanas samazināšanu, un veicināt maizes pārdošanas apjoma palielināšanu, lai paaugstinātu uzņēmuma vadības efektivitāti. Autores priekšlikumi ir uzlabot darba samaksas sistēmu, kas ir tiešā veidā atkarīga no pārdevēja darbības, ieviest vienotu kontroles sistēmu preču norakstīšanas mazināšanai, iepazīt citu Latvijas novadu tirgus iespējas ar mērķi palielināt pārdošanas apjomus.
Keywords Efektivitāte, personāls, pārtikas atkritumi, maizes pārdošana
Keywords in English Efficiency, personnel, food waste, bread sales
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 13:14:58