Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Sustainability of Pension System in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. M. Šenfelde
Recenzents Lektore A. Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darba „Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā” mērķis ir analizēt valsts pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus pensiju sistēmas darbības pilnveidošanai. Darba teorētiskajā daļā autore noskaidro pensiju sistēmas teorētiskās nostādnes, attīstības vēsturi, kā arī salīdzina Baltijas valstu pensiju sistēmas. Darba otrajā daļā analizē Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošos faktorus, kā arī ar aptaujas palīdzību, kurā piedalījās 112 respondenti, noskaidro sabiedrības viedokli un motivāciju veikt pensiju uzkrājumus. Tika izpētīts, ka Latvijas trīs līmeņu pensiju sistēmai ir izveidoti labi un ilgtspējīgi pamati, taču to ir nepieciešams pilnveidot. Uz pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmi atstāj ne vien demogrāfijas tendences un ekonomikas cikliskums, bet arī valsts īstenotā politika un valdības pieņemtie lēmumi, arī ēnu ekonomika. Pensiju sistēmas ilgtspēju grauj sabiedrības neuzticība un pasīvā iesaistīšanās visos trijos līmeņos. Uzkrātais pensijas kapitāls ir atkarīgs arī no fondēto shēmu darbības un nodrošinātā ienesīguma. Secināts, ka ir nepieciešama iesaiste visos trijos pensiju sistēmas līmeņos, jo tikai tā ir iespējams nodrošināt lielāku ienākumu atvietojamības līmeni, aizejot pensijā. Bakalaura darbam ir 66 lappuses, tas sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, izmantoti 17 attēli, 8 tabulas un 3 formulas, kā arī ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: pensiju sistēma, ilgtspēja, sociālā apdrošināšana, demogrāfija, ieguldījumu plāni
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: pension system, sustainability, social insurance, demography, investment plans
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 12:08:41