Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā”
Title in English "Sustainability of Pension System in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. M. Šenfelde
Reviewer Lektore A. Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba „Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā” mērķis ir analizēt valsts pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus pensiju sistēmas darbības pilnveidošanai. Darba teorētiskajā daļā autore noskaidro pensiju sistēmas teorētiskās nostādnes, attīstības vēsturi, kā arī salīdzina Baltijas valstu pensiju sistēmas. Darba otrajā daļā analizē Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošos faktorus, kā arī ar aptaujas palīdzību, kurā piedalījās 112 respondenti, noskaidro sabiedrības viedokli un motivāciju veikt pensiju uzkrājumus. Tika izpētīts, ka Latvijas trīs līmeņu pensiju sistēmai ir izveidoti labi un ilgtspējīgi pamati, taču to ir nepieciešams pilnveidot. Uz pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmi atstāj ne vien demogrāfijas tendences un ekonomikas cikliskums, bet arī valsts īstenotā politika un valdības pieņemtie lēmumi, arī ēnu ekonomika. Pensiju sistēmas ilgtspēju grauj sabiedrības neuzticība un pasīvā iesaistīšanās visos trijos līmeņos. Uzkrātais pensijas kapitāls ir atkarīgs arī no fondēto shēmu darbības un nodrošinātā ienesīguma. Secināts, ka ir nepieciešama iesaiste visos trijos pensiju sistēmas līmeņos, jo tikai tā ir iespējams nodrošināt lielāku ienākumu atvietojamības līmeni, aizejot pensijā. Bakalaura darbam ir 66 lappuses, tas sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, izmantoti 17 attēli, 8 tabulas un 3 formulas, kā arī ir 1 pielikums.
Keywords Atslēgas vārdi: pensiju sistēma, ilgtspēja, sociālā apdrošināšana, demogrāfija, ieguldījumu plāni
Keywords in English Keywords: pension system, sustainability, social insurance, demography, investment plans
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 12:08:41