Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Universitātes biznesa inkubatoru attīstība Panamā
Nosaukums angļu valodā Development of University`s Business Incubators in Panama
Autors Nicole Marie Haengel Robles
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Haengel, N. “Universitāšu Biznesa inkubatoru attīstība Panamā” / N. Haengel, Deniss Ščeulovs, asoc. Prof. Dr. oec- Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārzemju studentu departments, maģistra profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tajā iekļautas 25 tabulas un 27 attēli. 103 informācijas avotos iekļauti zinātniskie darbi, raksti no zinātniskiem žurnāliem, ekonomikas un uzņēmējdarbības globālās atskaites un pētījumi, kā arī elektroniskie avoti. Apskatītā pamatproblēma ir integrētas un attīstītas sistēmas, kas ietekmētu turpmāku universitāšu biznesa inkubatoru attīstību, trūkums. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskā daļa, teorētiskā un praktiskā daļa. Analītiskā daļa sastāv no pārskata par biznesa inkubatoru izcelsmi, konceptiem un veidiem, PEST analīzi par Panamu, biznesa un uzņēmējdarbības vidi Panamā, un biznesa inkubatoriem Panamā. Tika veikta intervija ar Universitāšu biznesa inkubatoru vadītājiem, lai izprastu raksturīgās inkubācijas programmu iezīmes un identificēt veidus, kā tos uzlabot. Teorētiskā daļa apraksta starptautisko uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības ekosistēmas un veiksmīgākos paņēmienus un piemērus biznesa inkubācijai pasaulē. Autors saskata līdzīgas īpatnības ar Latvijas inkubācijas programmu attīstību un novada otru interviju, lai izprastu Latvijas pieeju. Praktiskajā daļā autors iesaka divas metodoloģijas, lai piedāvātu problēmsituācijas risinājumu. Viena metodoloģija fokusējas uz uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošanu caur iniciatīvu pieeju. Otra metodoloģija koncentrējas uz biznesa inkubācijas uzlabošanu, iesakot nacionālu biznesa inkubācijas projektu, kurš spēj sasniegt visus reģionus, un rekomendē veidot pievienoto vērtību šībrīža universitāšu inkubācijas programmām.
Atslēgas vārdi Universitāšu Biznesa inkubatoru, Uzņēmējdarbības Ekosistēma, Biznesa Inkubators
Atslēgas vārdi angļu valodā University Business Incubator, Business Incubator, Entrepreneurship Ecosystem
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 20:06:36