Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Universitātes biznesa inkubatoru attīstība Panamā
Title in English Development of University`s Business Incubators in Panama
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Haengel, N. “Universitāšu Biznesa inkubatoru attīstība Panamā” / N. Haengel, Deniss Ščeulovs, asoc. Prof. Dr. oec- Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārzemju studentu departments, maģistra profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tajā iekļautas 25 tabulas un 27 attēli. 103 informācijas avotos iekļauti zinātniskie darbi, raksti no zinātniskiem žurnāliem, ekonomikas un uzņēmējdarbības globālās atskaites un pētījumi, kā arī elektroniskie avoti. Apskatītā pamatproblēma ir integrētas un attīstītas sistēmas, kas ietekmētu turpmāku universitāšu biznesa inkubatoru attīstību, trūkums. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskā daļa, teorētiskā un praktiskā daļa. Analītiskā daļa sastāv no pārskata par biznesa inkubatoru izcelsmi, konceptiem un veidiem, PEST analīzi par Panamu, biznesa un uzņēmējdarbības vidi Panamā, un biznesa inkubatoriem Panamā. Tika veikta intervija ar Universitāšu biznesa inkubatoru vadītājiem, lai izprastu raksturīgās inkubācijas programmu iezīmes un identificēt veidus, kā tos uzlabot. Teorētiskā daļa apraksta starptautisko uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības ekosistēmas un veiksmīgākos paņēmienus un piemērus biznesa inkubācijai pasaulē. Autors saskata līdzīgas īpatnības ar Latvijas inkubācijas programmu attīstību un novada otru interviju, lai izprastu Latvijas pieeju. Praktiskajā daļā autors iesaka divas metodoloģijas, lai piedāvātu problēmsituācijas risinājumu. Viena metodoloģija fokusējas uz uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošanu caur iniciatīvu pieeju. Otra metodoloģija koncentrējas uz biznesa inkubācijas uzlabošanu, iesakot nacionālu biznesa inkubācijas projektu, kurš spēj sasniegt visus reģionus, un rekomendē veidot pievienoto vērtību šībrīža universitāšu inkubācijas programmām.
Keywords Universitāšu Biznesa inkubatoru, Uzņēmējdarbības Ekosistēma, Biznesa Inkubators
Keywords in English University Business Incubator, Business Incubator, Entrepreneurship Ecosystem
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 20:06:36