Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma modernizācija un attīstība
Nosaukums angļu valodā Enterprise Modernization and Development
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Anotācija Kozlovska V. Uzņēmuma modernizācija un attīstība: Bakalaura darbs – Rīga, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 50 lpp. Diplomprojekts “Uzņēmuma modernizācija un attīstība” tika izstrādāts ar mērķi uzlabot un optimizēt uzņēmuma pakalpojumus un padarīt tos skaidrākus un vieglāk pieejamus klientiem. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, tā kopējais apjoms ir 50 lapas, tajā ir iekļauti 27 attēli, 7 tabulas, 2 formulas un 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 22 avoti latviešu, 2 avoti angļu, 4 avoti norvēģu valodā. Projekta analītiskajā daļā autore analizē izvēlēto nozari un uzņēmumu, tā darbību, iekšējo un ārējo vidi ietekmējošos faktorus, veic uzņēmuma SVID analīzi, kā arī uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi. Šajā daļā tiek atklātas trīs problēmas, kuras ir zemu bankas atpazīstamību, uzņēmuma zemo peļņu, salīdzinājumā ar konkurentiem un nepietiekamā pakalpojumu pieejamība. Pētījuma daļā sīkāk tiek izpētīti pētāmā uzņēmuma un konkurentu uzņēmumu pakalpojumu sniegšana valstī, balstoties uz statistikas datiem. Kā arī tiek analizēti anketēšanas rezultāti un piedāvāts problēmu risināšanas veidi. Aprēķinu daļā autore piedāvā risinājumus katrai no trim problēmām, izmantojot savus novērojumus, zināšanas un balstoties uz pašas pieredzes, ka uzņēmuma klients. Izstrādājot projektu tika izvirzīti nozīmīgākie secinājumi par nozari un uzņēmuma darbību kopumā, kā arī tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma attīstībai. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota interneta resursos pieejamā informācija, uzņēmuma gada pārskati, kā arī neliela daļa informācijas no vienas no nodaļas sapulcēm.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, modernizācija, uzņēmuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, modernization, company's development
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 19:28:39