Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma modernizācija un attīstība
Title in English Enterprise Modernization and Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Abstract Kozlovska V. Uzņēmuma modernizācija un attīstība: Bakalaura darbs – Rīga, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 50 lpp. Diplomprojekts “Uzņēmuma modernizācija un attīstība” tika izstrādāts ar mērķi uzlabot un optimizēt uzņēmuma pakalpojumus un padarīt tos skaidrākus un vieglāk pieejamus klientiem. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, tā kopējais apjoms ir 50 lapas, tajā ir iekļauti 27 attēli, 7 tabulas, 2 formulas un 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 22 avoti latviešu, 2 avoti angļu, 4 avoti norvēģu valodā. Projekta analītiskajā daļā autore analizē izvēlēto nozari un uzņēmumu, tā darbību, iekšējo un ārējo vidi ietekmējošos faktorus, veic uzņēmuma SVID analīzi, kā arī uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi. Šajā daļā tiek atklātas trīs problēmas, kuras ir zemu bankas atpazīstamību, uzņēmuma zemo peļņu, salīdzinājumā ar konkurentiem un nepietiekamā pakalpojumu pieejamība. Pētījuma daļā sīkāk tiek izpētīti pētāmā uzņēmuma un konkurentu uzņēmumu pakalpojumu sniegšana valstī, balstoties uz statistikas datiem. Kā arī tiek analizēti anketēšanas rezultāti un piedāvāts problēmu risināšanas veidi. Aprēķinu daļā autore piedāvā risinājumus katrai no trim problēmām, izmantojot savus novērojumus, zināšanas un balstoties uz pašas pieredzes, ka uzņēmuma klients. Izstrādājot projektu tika izvirzīti nozīmīgākie secinājumi par nozari un uzņēmuma darbību kopumā, kā arī tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma attīstībai. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota interneta resursos pieejamā informācija, uzņēmuma gada pārskati, kā arī neliela daļa informācijas no vienas no nodaļas sapulcēm.
Keywords Uzņēmējdarbība, modernizācija, uzņēmuma attīstība
Keywords in English entrepreneurship, modernization, company's development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 19:28:39