Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovāciju kultūrvides veidošanas politika Latvijas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Innovation Culture Development Policies at Latvian Enterprises"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Pētersone Māra, izglītības met., Dr.oec., RTU Muitas un nodokļu katedra
Anotācija Kopcova I. Inovāciju kultūrvides veidošanas politika Latvijas uzņēmumos: Maģistra darbs/ I. Kopcova, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 83lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 2 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti latviešu, 7 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot kādi kultūrvides veidošanas faktori ietekmē inovācijas procesu uzņēmumā un, balstoties uz šiem faktoriem, izveidot inovatīvas kultūrvides modeli. Analītiskā daļā sniegts ieskats Eiropas un Latvijas inovāciju līmeņa attīstības tendences. Teorētiskajā daļā aplūkoti inovāciju kultūrvides ietekmējoši faktori, kā arī tika izveidots inovāciju kultūrvides politikas veidošanas modelis. Rezultātā, aprobācijas daļā tika veikta AS ”Inspecta Latvia” uzņēmuma kultūrvides novērtējums, kā rezultātā izvirzīti mazbudžeta risinājumi katra elementa pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Inovācijas, inovāciju politika, inovāciju kultūrvide
Atslēgas vārdi angļu valodā innovations, policy of innovations, innovative cultural environment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 19:23:17