Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Inovāciju kultūrvides veidošanas politika Latvijas uzņēmumos"
Title in English "Innovation Culture Development Policies at Latvian Enterprises"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Pētersone Māra, izglītības met., Dr.oec., RTU Muitas un nodokļu katedra
Abstract Kopcova I. Inovāciju kultūrvides veidošanas politika Latvijas uzņēmumos: Maģistra darbs/ I. Kopcova, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 83lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 2 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti latviešu, 7 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot kādi kultūrvides veidošanas faktori ietekmē inovācijas procesu uzņēmumā un, balstoties uz šiem faktoriem, izveidot inovatīvas kultūrvides modeli. Analītiskā daļā sniegts ieskats Eiropas un Latvijas inovāciju līmeņa attīstības tendences. Teorētiskajā daļā aplūkoti inovāciju kultūrvides ietekmējoši faktori, kā arī tika izveidots inovāciju kultūrvides politikas veidošanas modelis. Rezultātā, aprobācijas daļā tika veikta AS ”Inspecta Latvia” uzņēmuma kultūrvides novērtējums, kā rezultātā izvirzīti mazbudžeta risinājumi katra elementa pilnveidošanai.
Keywords Inovācijas, inovāciju politika, inovāciju kultūrvide
Keywords in English innovations, policy of innovations, innovative cultural environment
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 19:23:17