Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Model for Leasing Company Competitiveness Assessment"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Nešpors Viktors, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 38 attēli, 23 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 64 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modeli, balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vispārēja informācija par līzinga jēdzienu un tā būtību, regulējošo likumdošanu, par līzinga tirgus attīstības tendencēm un tās dalībniekiem. Teorētiskajā daļā ir aprakstīts konkurētspējas jēdziens, ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes. Identificēti līzinga sabiedrības konkurētspējas ietekmējošie faktori no patērētāju un līzinga sabiedrības puses. Izstrādāts līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modelis. Rezultātu aprobācijas daļā ir aprakstīta informācija par izvēlēto sabiedrību un veikta sabiedrības finanšu rādītāju un SVID analīze. Izveidotā līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modeļa pielietošana. Maģistra darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi līzinga sabiedrība, konkurētspēja, novērtēšana, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā leasing company, competitiveness, assessment, model
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 18:51:13