Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modelis"
Title in English "Model for Leasing Company Competitiveness Assessment"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Nešpors Viktors, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 38 attēli, 23 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 64 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modeli, balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vispārēja informācija par līzinga jēdzienu un tā būtību, regulējošo likumdošanu, par līzinga tirgus attīstības tendencēm un tās dalībniekiem. Teorētiskajā daļā ir aprakstīts konkurētspējas jēdziens, ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes. Identificēti līzinga sabiedrības konkurētspējas ietekmējošie faktori no patērētāju un līzinga sabiedrības puses. Izstrādāts līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modelis. Rezultātu aprobācijas daļā ir aprakstīta informācija par izvēlēto sabiedrību un veikta sabiedrības finanšu rādītāju un SVID analīze. Izveidotā līzinga sabiedrības konkurētspējas novērtēšanas modeļa pielietošana. Maģistra darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Keywords līzinga sabiedrība, konkurētspēja, novērtēšana, modelis
Keywords in English leasing company, competitiveness, assessment, model
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 18:51:13