Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti"
Nosaukums angļu valodā "Innovation Facilitating and Hindering Aspects"
Autors Rūdolfs Rudzītis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dubickis Mikus
Recenzents Eriņa Inga, lektore, Mg.oec, RTU IUV katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Rūdolfs Rudzītis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Mikus Dubickis Bakalaura darba temats: “Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti” Bakalaura darba apjoms: 67 lpp., 7 tab., 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots literatūras saraksts, kas ietver interneta resursus, Ministru kabineta noteikumus, mācību grāmatas, pētījumus un publikācijas žurnālos, kā arī autora veikto pētījumu (anketu). Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizēti inovācijas veicinošie un kavējošie aspekti. Darbā tiek izveidots inovācijas ieviešanas modelis, kurā iekļauti 8 nozīmīgākie inovāciju veicinošie faktori, kurus noteikuši anketas respondenti. Modelī tiek piedāvātas darbības, kas jāveic, lai konkrētos faktorus ieviestu jebkurā citā uzņēmumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rudzītis R. Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Dubickis M. - Datorsalikums – Rīga, RTU, 2017. – 67 lpp.
Atslēgas vārdi inovācijas veicinošie kavējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā innovation drivers barriers factors
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 18:23:03