Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti"
Title in English "Innovation Facilitating and Hindering Aspects"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dubickis Mikus
Reviewer Eriņa Inga, lektore, Mg.oec, RTU IUV katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Rūdolfs Rudzītis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Mikus Dubickis Bakalaura darba temats: “Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti” Bakalaura darba apjoms: 67 lpp., 7 tab., 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots literatūras saraksts, kas ietver interneta resursus, Ministru kabineta noteikumus, mācību grāmatas, pētījumus un publikācijas žurnālos, kā arī autora veikto pētījumu (anketu). Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizēti inovācijas veicinošie un kavējošie aspekti. Darbā tiek izveidots inovācijas ieviešanas modelis, kurā iekļauti 8 nozīmīgākie inovāciju veicinošie faktori, kurus noteikuši anketas respondenti. Modelī tiek piedāvātas darbības, kas jāveic, lai konkrētos faktorus ieviestu jebkurā citā uzņēmumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rudzītis R. Inovāciju sekmējošie un kavējošie aspekti: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Dubickis M. - Datorsalikums – Rīga, RTU, 2017. – 67 lpp.
Keywords inovācijas veicinošie kavējošie faktori
Keywords in English innovation drivers barriers factors
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 18:23:03