Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšanas projekts uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Enterprise Competitiveness Improvement Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Irēna Vaivode
Anotācija Garkalne D. Konkurētspējas paaugstināšanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts/ D. Garkalne, K. Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 95 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 37 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 87 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA „X” konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta nozares un uzņēmumu saimnieciskās darbības izpēte, uzņēmumu finanšu rādītāju un SVID analīze, konstatētas trīs uzņēmumā pastāvošas problēmas. Diplomprojekta pētījuma daļā veikta analītiskajā daļā izvirzīto problēmu izpēte un sniegti priekšlikumi. Diplomprojekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai: jaunu darbinieku piesaiste, SIA „X” autoparka izmaksu samazināšana un SIA „X” mārketinga aktivitāšu plāna izstrāde. Darba ietvaros tika veikti sekojoši secinājumi: pieaugot darba apjomam palielinās arī darbinieku noslogotība kā rezultātā tiek konstatētas kļūdas, uzņēmums izmanto ar benzīnu darbināmas automašīnas, kas ir visdārgākās uzturēšanā, kā arī maza uzmanība tiek pievērsta mārketinga aktivitātēm uzņēmuma popularizēšanai. Darba ietvaros tika izstrādāti sekojoši priekšlikumi: jaunu darbinieku (studentu) piesaiste veicinātu ātrāku topošo nozares speciālistu sagatavošanu un piesaisti uzņēmumā, kā arī samazinātu slodzi esošajiem darbiniekiem. Pilotprojekta „Elektromobiļa iegāde” veicinātu uzņēmuma autoparka izmaksu samazināšanos. Izstrādātais mārketinga aktivitāšu plāns veicinātu uzņēmuma atpazīstamību. Visi šie projekti veicinātu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, jaunu darbinieku piesaiste, izmaksu samazināšana, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness, attraction of new employees, cost reduction, marketing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 17:49:52