Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Konkurētspējas paaugstināšanas projekts uzņēmumā
Title in English Enterprise Competitiveness Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Irēna Vaivode
Abstract Garkalne D. Konkurētspējas paaugstināšanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts/ D. Garkalne, K. Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 95 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 37 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 87 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA „X” konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta nozares un uzņēmumu saimnieciskās darbības izpēte, uzņēmumu finanšu rādītāju un SVID analīze, konstatētas trīs uzņēmumā pastāvošas problēmas. Diplomprojekta pētījuma daļā veikta analītiskajā daļā izvirzīto problēmu izpēte un sniegti priekšlikumi. Diplomprojekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai: jaunu darbinieku piesaiste, SIA „X” autoparka izmaksu samazināšana un SIA „X” mārketinga aktivitāšu plāna izstrāde. Darba ietvaros tika veikti sekojoši secinājumi: pieaugot darba apjomam palielinās arī darbinieku noslogotība kā rezultātā tiek konstatētas kļūdas, uzņēmums izmanto ar benzīnu darbināmas automašīnas, kas ir visdārgākās uzturēšanā, kā arī maza uzmanība tiek pievērsta mārketinga aktivitātēm uzņēmuma popularizēšanai. Darba ietvaros tika izstrādāti sekojoši priekšlikumi: jaunu darbinieku (studentu) piesaiste veicinātu ātrāku topošo nozares speciālistu sagatavošanu un piesaisti uzņēmumā, kā arī samazinātu slodzi esošajiem darbiniekiem. Pilotprojekta „Elektromobiļa iegāde” veicinātu uzņēmuma autoparka izmaksu samazināšanos. Izstrādātais mārketinga aktivitāšu plāns veicinātu uzņēmuma atpazīstamību. Visi šie projekti veicinātu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanu.
Keywords Konkurētspēja, jaunu darbinieku piesaiste, izmaksu samazināšana, mārketings
Keywords in English Competitiveness, attraction of new employees, cost reduction, marketing
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 17:49:52