Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde restorānu biznesā
Nosaukums angļu valodā Development of marketing strategy in the restaurant business
Autors Muzakkir Turgunov
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Turgonov M. Marketinga stratēģiju attīstība restorānu biznesā Bakalaura darbs / M Turgunov, prof. Ieva Andersone – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura līmeņa studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lapas (neiekļaujot pielikumus). Darbs sastāv no Ievada, Analītiksās un Praktiskās daļas, Secinājumiem un Priekšlikumiem, un Bibliogrāfijas. Bibligrāfijas sastāv no 56 informācijas avotiem. Analītiskā daļa ietver četras nodaļas. Pirmā veltīta marketinga konceptu analīzei, otrā – restorānu biznesa raksturošanai un klasificēšanai, trešajā un ceturtajā – marketinga stratēģiju specifikāciju restorānu biznesā noteikšanu un marketinga pētījumam. Praktiskā daļa sīkāk iedalās 6 nodaļās, kas ietver ēdināšanas industrijas Latvijā attīstības aprakstu, vispārīgu informāciju par restorānu “Locale” Rīgā. Autors ir izmantojis tādus analīzes paņēmienus kā SVID, anketēšanu, interviju ar restorāna pārstāvi un dažādus mārketinga aprēķinus. Bakalaura darbā iekļauti – 13 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Marketinga, restorāna, biznesa
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, restaurant, business
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 17:46:09