Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas izstrāde restorānu biznesā
Title in English Development of marketing strategy in the restaurant business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract ANOTĀCIJA Turgonov M. Marketinga stratēģiju attīstība restorānu biznesā Bakalaura darbs / M Turgunov, prof. Ieva Andersone – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura līmeņa studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lapas (neiekļaujot pielikumus). Darbs sastāv no Ievada, Analītiksās un Praktiskās daļas, Secinājumiem un Priekšlikumiem, un Bibliogrāfijas. Bibligrāfijas sastāv no 56 informācijas avotiem. Analītiskā daļa ietver četras nodaļas. Pirmā veltīta marketinga konceptu analīzei, otrā – restorānu biznesa raksturošanai un klasificēšanai, trešajā un ceturtajā – marketinga stratēģiju specifikāciju restorānu biznesā noteikšanu un marketinga pētījumam. Praktiskā daļa sīkāk iedalās 6 nodaļās, kas ietver ēdināšanas industrijas Latvijā attīstības aprakstu, vispārīgu informāciju par restorānu “Locale” Rīgā. Autors ir izmantojis tādus analīzes paņēmienus kā SVID, anketēšanu, interviju ar restorāna pārstāvi un dažādus mārketinga aprēķinus. Bakalaura darbā iekļauti – 13 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi.
Keywords Marketinga, restorāna, biznesa
Keywords in English marketing, restaurant, business
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 17:46:09