Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Gaļas produktu zīmolvedība Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Branding of meat products in Uzbekistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Deniss Ščeulovs
Anotācija Belikh A. Gaļas produktu zīmolvedība Uzbekistānā: Bakalaura darbs / A.Belikh, prof. Ieva Andersone - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženier ekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, akadēmiskā bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība", 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 63 lapa (neskaitot pielikumu). Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Izmantotajā literatūrā ir 60 informācijas avoti. Bakalaura darbā ir 32 attēli, 11 tabulas un 1 pielikums. Analītiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas veltītas zīmola koncepcijas analīzei. Pirmā nodaļa ir par zīmola būtību, principiem un funkcijām. Otrajā nodaļā nodaļā analizēti zīmolu instrumenti, zīmola identitāte un tās komponenti. Zīmola kapitāla jēdziens apskatīts trešajā nodaļā, un starptautiskie zīmoli ceturtajā nodaļā. Praktiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas ietver prezentāciju par zīmolradi Uzbekistānā, faktoriem, kas to ietekmē, un kompānijas “Tegen” mārketinga analīzi. Iegūtie rezultāti par uzbeku tirgus zīmola koncepcijas un reklāmas socioloģisko izpēti var tikt izmantoti kā datu avots tirgotājiem. Autors ir veicis SWОT analīzi, aptauju, un izrēķinājis zīmola reklāmas izmaksas, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Visi statistikas dati un aptauja, kas tika veikta šim bakalaura darbam, ir iekļauti darbā. Pētījums ir par laika posmu no 2014. līdz 2017. gadam.
Atslēgas vārdi Branding gaļas produktu, zīmolu Uzbekistānā, mārketinga stratēģiju, veicināšanas stratēģiju
Atslēgas vārdi angļu valodā Branding of meat products, branding in Uzbekistan, marketing strategy, promotion strategy
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:55:47