Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Gaļas produktu zīmolvedība Uzbekistānā
Title in English Branding of meat products in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Deniss Ščeulovs
Abstract Belikh A. Gaļas produktu zīmolvedība Uzbekistānā: Bakalaura darbs / A.Belikh, prof. Ieva Andersone - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženier ekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, akadēmiskā bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība", 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 63 lapa (neskaitot pielikumu). Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Izmantotajā literatūrā ir 60 informācijas avoti. Bakalaura darbā ir 32 attēli, 11 tabulas un 1 pielikums. Analītiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas veltītas zīmola koncepcijas analīzei. Pirmā nodaļa ir par zīmola būtību, principiem un funkcijām. Otrajā nodaļā nodaļā analizēti zīmolu instrumenti, zīmola identitāte un tās komponenti. Zīmola kapitāla jēdziens apskatīts trešajā nodaļā, un starptautiskie zīmoli ceturtajā nodaļā. Praktiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, kas ietver prezentāciju par zīmolradi Uzbekistānā, faktoriem, kas to ietekmē, un kompānijas “Tegen” mārketinga analīzi. Iegūtie rezultāti par uzbeku tirgus zīmola koncepcijas un reklāmas socioloģisko izpēti var tikt izmantoti kā datu avots tirgotājiem. Autors ir veicis SWОT analīzi, aptauju, un izrēķinājis zīmola reklāmas izmaksas, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Visi statistikas dati un aptauja, kas tika veikta šim bakalaura darbam, ir iekļauti darbā. Pētījums ir par laika posmu no 2014. līdz 2017. gadam.
Keywords Branding gaļas produktu, zīmolu Uzbekistānā, mārketinga stratēģiju, veicināšanas stratēģiju
Keywords in English Branding of meat products, branding in Uzbekistan, marketing strategy, promotion strategy
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 16:55:47