Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma biznesa procesa optimizēšana
Nosaukums angļu valodā Enterprise Business Process Optimization
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents SIA „StrApps” valdes priekšsēdētāja, Mg.oec. Anita Straujuma
Anotācija Briede K. Uzņēmuma biznesa procesa optimizēšana: Diplomprojekts/ K.Briede, V.Šatrevičs.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. gads – 71 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 25 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA „Livland Group” uzņēmuma biznesa procesu optimizēšanu. 1.daļā tiek aplūkots uzņēmums, tā darbība un organizatoriskā struktūra, tiek novērtēts uzņēmuma finanšu stāvoklis un situācija tirgū. Tiek veikta SVID matricas analīze ar kuras palīdzību tiek izvirzītas trīs uzņēmuma problēmas. 2.daļā tiek aplūkotas izvirzītās problēmās. Viena no problēmām tiek pamatota ar neveiksmīgi iesniegtajiem piedāvājumiem, kur tiek pierādīta, ka uzņēmuma piedāvātā cena ir pārāk augsta. Kā arī ir vienotas uzskaites un kontroles mehānisma trūkums. 3.daļā tiek aprēķināti un piedāvāti risinājumi visām trim konstatētajām problēmām, kas ļautu uzlabot cenu veidošanu iepirkumiem. Ar Excel palīdzību izstrādāts fails, uzņēmuma darbības optimizēšanai. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka uzņēmuma piedāvātā cena iepirkumos ir pārāk augsta. Projektiem ieilgstot, uzņēmumam veidojas neplānotas izmaksas. Darbinieks nevajadzīgi patērē laiku informācijas meklēšanai, kā arī trūkst speciālistu kontrole. Galvenie priekšlikumi ir, ka uzņēmumam piedāvājot iepirkuma cenu būtu jāievieš definētas izmaksas, kā administrācijas izmaksas, 5% riska varbūtību un 7% peļņu. Uzņēmumam būtu nepieciešams ieviest speciālistu un projektu noslodzes karti.
Atslēgas vārdi Projektu vadīšana, procesa optimizēšana, riska varbūtība,projekta noslodzes karte
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management, Process Optimization, risk probability, project-load card
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:44:38